Doe mee!

Hoe werkt het?

Per geveltuintje worden 12 planten en één zak tuinaarde geleverd; de keuze van de planten wordt bepaald op basis van de ligging van de gevel. Er zijn drie mogelijkheden: zon, halfschaduw of schaduw.

Om deze actie te stimuleren heeft GroenLinks in 2020 de geveltuintjes voor 75% van de kosten gesubsidieerd.  Dat is een groot succes geworden want er zijn heel wat geveltuintjes door ons bij bewoners aangelegd!🌼🌾

Dit jaar verlengen we de actie.

Je kunt nu via ons een geveltuintje aanleggen voor €50,- 💗💚

Indien dit voor u een te hoog bedrag is, neem dan toch contact met ons op via onderstaande knop. We bespreken dan samen de mogelijkheden om een tuintje tegen lagere kosten te realiseren.

Vanwege recent gemeentelijk beleid moet u voordat u een geveltuintje op gemeentelijke grond wilt aanleggen eerst contact opnemen met de wijkopzichter van uw wijk: tel: 14046.

Waar komen de plantjes vandaan?

Om de geveltuintjes actie tot een succes te maken is de GroenLinks afdeling Westelijke Mijnstreek  een samenwerking aangegaan met boomkwekerij & Plantencentrum H. Maessen BV uit Echt. Dit plantencentrum levert de kennis en de planten voor de deelnemers.

Kom ik in aanmerking voor een geveltuintje?

Alle inwoners van Sittard-Geleen die eigenaar-bewoner zijn en een voorgevel met bestrating hebben, kunnen in aanmerking komen voor deze actie.

Kan ik ook vrijwilliger worden of iemand een tuintje schenken?

Je kan je overigens niet alleen aanmelden als gegadigde voor de tuintjes maar ook als vrijwilliger meedoen om de geveltuintjes mogelijk te maken. Sterker nog, je kan ook een groene gevel schenken aan een mede-inwoner uit de gemeente die een kleine portefeuille heeft maar een groen hart. De Groene Gevelbrigade staat te popelen!
Maak hieronder je keuze!

Als je ook een geveltuin wilt, klik dan op onderstaande knop.

Wil je een groene gevel schenken of helpen bij het aanleggen van geveltuinen of deze actie sponsoren, druk dan op één van de onderstaande knoppen.