Over ons

Op zaterdag 26 september 2020 is de GroenLinks afdeling Sittard-Geleen en omstreken gestart met de lokale geveltuintjesactie. Die dag hebben vrijwilligers en leden van GroenLinks drie geveltuintjes geplaatst op verschillende locaties in Sittard-Geleen.

De GroenLinks afdeling heeft zich ten doel gesteld in een jaar vanaf de start minimaal 100 geveltuintjes te hebben gesteund. Het principe is simpel: mensen halen hun tegels of andere bestrating aan de voorgevel eruit en plaatsen plantjes met tuinaarde erin.

De gedachte achter geveltuintjes is zeker niet nieuw. In Nederland en België zijn diverse gemeenten al jaren bezig met deze kwaliteitsslag in steden.

De kwaliteitsverbetering heeft niet alleen betrekking op het verbeteren van de biodiversiteit en schonere lucht in de straat of het verlagen van hittestress en het terugdringen van fijnstof naast een betere waterafvoer. Ook het creëren van een vrolijk en uitnodigend straatbeeld en het bevorderen van de sociale cohesie is een belangrijke drijfveer achter de geveltuintjes.

Het mooie is dat de actie aan de ene kant laagdrempelig is, – voor een relatief laag bedrag doe je mee -, en dat aan de andere kant iedereen in de directe omgeving direct blij wordt van het resultaat. Je ziet niet alleen de gevel maar het hele straatbeeld meteen letterlijk opleven na het plaatsen van de plantjes.

Om de geveltuintjesactie tot een succes te maken is de GroenLinks afdeling Westelijke Mijnstreek een samenwerking aangegaan met boomkwekerij & Plantencentrum H. Maessen BV uit Echt. Dit plantencentrum levert de kennis en de planten voor de deelnemers. Per geveltuintje worden ongeveer 12 planten geplaatst; de keuze van de planten wordt bepaald op basis van de ligging van de gevel. Er zijn drie mogelijkheden: zon, halfschaduw of schaduw. GroenLinks vult het bedrag van 20 euro voor de deelnemers aan tot het totaalbedrag per tuintje.

Alle inwoners van Sittard-Geleen die eigenaar-bewoner zijn en een voorgevel met bestrating hebben, kunnen in aanmerking komen voor deze actie. Je kan je overigens niet alleen aanmelden als gegadigde voor de tuintjes maar ook als vrijwilliger meedoen om de geveltuintjes mogelijk te maken.