Regels

Voor het aanleggen van een geveltuin hanteren wij de regels die gangbaar zijn bij Nederlandse gemeenten.

  • Voor een geveltuin mag maximaal anderhalve stoeptegel (45 cm) uit de stoep verwijderd worden, direct tegen uw gevel aan. De tuin mag langs de hele lengte van uw eigen gevel lopen.
  • Er moet altijd minimaal 1.20 meter aan loopruimte tot aan de rand van de stoep blijven.
  • Schep het straatzand weg, maar niet dieper dan 40 cm.
  • Bewaar de tegels die u weghaalt. Veel mensen zetten ze haaks om de stoep als rand voor de tuin. De tegels moeten weer teruggelegd kunnen worden als u of de nieuwe bewoner geen geveltuin meer wenst.
  • Plaats in de geveltuin geen bomen of heesters die te groot worden of wortels hebben die de stoep opduwen.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw geveltuintje. U haalt zelf overhangende takken, dode bladeren, onkruid en zwerfvuil weg.
  • De grond blijft eigendom van de gemeente.
  • Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, kan het nodig zijn om de begroeiing te verwijderen. Ontstane schade is niet verhaalbaar op de gemeente.